נדלן בצו השעה | אקרו נדל"ן

פרק 1- המדריך להתחדשות עירונית

פרק 2- "לא כל הנוצץ זהב"

פרק 3- תפקיד העיריות

פרק 4- סרבנים וסיבותיהם – חוששים או סחטנים

פרק 5- החוזה וביטולו

פרק 6- נציגות בעלי הדירות

פרק 7- פינוי ובנייה

פרק 8- האכלוס, מסירת הדירות וה"מפגש במעלית"

פרק 9- ה"משחק" בין מקסום התמורות לבין סיכון הפרוייקט

פרק 10- בחירה ותכנון של הדירה החדשה