חד הקרן Fireblocks שכר 3 קומות במגדל אקרו בת"א ב-7.35 מיליון שקל לשנה