הרבה יותר מפינוי בניינים: האלמנט הקהילתי הוא שובר השוויון החדש בתחום ההתחדשות העירונית